PHU TELETECHNIKA
Zbigniew Sadowski
 
Doładuj konto VoIP
 
SZYBKI KONTAKT
Adres email


Temat


Kod z obrazka
verification image, type it in the box

Treść:
 
 
 

 

 

 

Strona główna oferta
 
 
Serwery teleinformatyczne HiPath 3550 to urządzenia w wykonaniu standardowym, centralowym z elementami serwerów teleinformatycznych, przeznaczone do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych i strukturalnych, wykorzystujących protokoły a/b, EDSS1 oraz TCP/IP. Systemy dedykowane są grupie małych i średnich przedsiębiorstw oraz oddziałom korporacji dysponującym sieciami telekomunikacyjnymi oraz strukturalnymi LAN. Serwery obsługują do 60 kanałów łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0)/ PRA (S2), 108 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe optiPoint 500, standardowe aparaty analogowe oraz 64 urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT. Urządzenia mają możliwość sieciowania za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig oraz komutację pakietów. Pozwala to poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy i danych pomiędzy siedzibami firmy.

Wszystkie systemy z rodziny HiPath 3000 mogą być programowane i utrzymywane centralnie za pomocą narzędzi serwisowych z wykorzystaniem sieci IP (Line Modul Interfejs 10 Mbit/s z protokołem TCP/IP), ISDN (zintegrowany modem cyfrowy) lub analogowej (zintegrowany modem analogowy). Urządzenia mogą zostać doposażone w karty rutera i bramy HG 1500 z interfejsami typu Ethernet 10/100 MBit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, obsługi do 192 aplikacji telefonii VoIP optiClient 130. Klienci sieci LAN, użytkownicy aparatów systemowych
i analogowych, a także agenci firmowego centrum informacyjnego mogą korzystać z funkcjonalności zintegrowanego systemu rozdziału połączeń ACD (Automatic Call Distribution) przekazywania wiadomości (Unified Messaging) i usług Call Center HiPath ProCenter Office oraz rozwiązań jedno- i wielostanowiskowych CTI.


FUNKCJE STANDARDOWE:

  • Stanowisko końcowe, awizo.
  • Pukanie, rozmowa oczekująca.
  • Przekazywanie połączeń.
  • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
  • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
  • Zajęcie linii (automatyczne).
  • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
  • Tryb pracy dziennej / nocnej.
  • Parkowanie.
  • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).


FUNKCJE PODSTAWOWE:

  • lista osób dzwoniących
    W telefonach systemowych z wyświetlaczem zapisywane są połączenia nieodebrane, o ile otrzymują identyfikację numeru rozmówcy (ISDN).
  • funkcja "nie przeszkadzać"
    Uczestnik może zablokować ruch przychodzący. Dzwoniący słyszą wtedy sygnał zajęcia linii. W przypadku osób upoważnionych (centrala) ochrona ta może zostać przerwana.
  • przejmowanie połączeń
    Połączenia mogą być przejmowane w ramach określonej grupy lub przez innych uprawnionych użytkowników spoza grupy.
  • "włączanie na trzeciego"
    Uprawnieni użytkownicy mogą włączać się bezpośrednio do prowadzonej rozmowy.
  • klasy uprawnień
    Każdemu uczestnikowi korzystającemu z centrali abonenckiej można przypisywać różne rodzaje upoważnień abonenckich.
    Można wyróżnić następujące poziomy uprawnienia:
    - pełny dostęp abonencki,
    - ograniczony dostęp do funkcji wyjścia do miasta,
    - brak dostępu wyjścia do miasta.
  • zapowiedzi
    Poprzez telefony systemowe lub interkom (np. w pokoju przyjęć).
  • rejestrowanie kosztów połączeń
    Dla każdego urządzenia końcowego lub każdej linii abonenckiej. W liniach bez impulsów taryfikacyjnych następuje wyświetlenie czasu trwania połączenia.
  • wywołanie grupowe
    Umożliwia uprawnionym użytkownikom rozsyłanie komunikatów do maks. 150 grup zawierających maksymalnie do 20 uczestników. Poszczególni uczestnicy mają możliwość chwilowego odłączania się od grupy.
  • przyciski liniowe (MULAP)
    Za pomocą przycisków liniowych można tworzyć następujące konfiguracje:
    - zespoły,
    - funkcje szefa/sekretarki,
    - komfortowy aparat przenośny.
    Gigaset dostępny równolegle pod jednym numerem z telefonem optiPoint 500 (tylko w połączeniu
    z systemem HiPath Cordless EM).
  • wewnętrzna książka telefoniczna
    Numery wewnętrzne są zapamiętywane wraz z kojarzonymi z nimi nazwami. W telefonach systemowych można przeszukiwać te same numery i wybierać bezpośrednio z listy.
  • wybieranie skrócone
    W każdym telefonie można zapamiętać do 10 numerów końcowych, a w systemie do 1000.
  • przełączanie
    Pomiędzy dwoma istniejącymi połączeniami (funkcja maklerska).
  • teksty wiadomości
    Za pośrednictwem wyświetlacza uczestnikom grupy można przesłać wstępnie zdefiniowane krótkie teksty (np. "wizyta gościa" lub teksty redagowane samodzielnie (dotyczy tylko aparatów optiPoint 500 memory).
  • komunikaty tekstowe przesyłane do aparatu Cordless EM
    Między aparatami systemowymi Cordless EM można przesłać predefiniowane informacje tekstowe.
  • w razie nieobecności
    Można pozostawić odpowiednie komunikaty (np. "Wracam o godz. ...").
  • identyfikator projektu
    Wprowadzając odpowiedni identyfikator projektu (maksymalnie do 11 znaków), można również podczas rozmowy przypisywać koszty połączeń telefonicznych odpowiednim projektom.
  • ukrycie numeru
    Dzwoniący może blokować wyświetlanie swojego numeru przy połączeniach ISDN.
  • sygnalizacja połączenia
    Różna dla połączeń wewnętrznych, zewnętrznych, powtórnych i zwrotnych.
  • dzwonienie równoczesne
    Wywołanie może być równocześnie sygnalizowane na wielu telefonach.
  • funkcja domofonu i otwieranie drzwi
    Dla telefonu przy wejściu i funkcji otwierania drzwi.
  • powtórne wybieranie numeru
    (Rozszerzone) trzech ostatnio wybieranych numerów.

 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________
Copyright by TELETECHNIKA
ul. Gradowskiego 15, 09 - 402 Płock